Statut

Capitolul 1. Date generale

Art.1 Societatea Romana de Neurochirurgie (S.R.N.) este o organizatie stiintifica si profesionala si are ca scop promovarea teoretica si practica a realizarilor Neurochirurgiei Romane in cadrul unor reuniuni organizate pe plan intern si international. In acest scop S.R.N. este afiliata la Asociatia Medicala Romana (AMR), la Asociatia Europeana a Societatilor Neurochirurgicale (E.A.N.S.), Federatia Mondiala a Societatilor Neurochirurgicale (W.F.N.S.), la Societatea Europeana de Neurochirurgie Pediatrica (E.S.P.N.) si la Societatea Internationala de Neurochirurgie Pediatrica (I.S.P.N.).

Art.2 Scopul principal al S.R.N. este promovarea schimbului de cunostinte si experientei neurochirurgicale printre membrii sai, precum si favorizarea relatiilor intre neurochirurgii romani si cei din comunitatea internationala.

Art.3 S.R.N. este persoana juridica romana, fiind autonoma din punct de vedere functional si economic. Societatea hotaraste asupra intregii sale activitati stiintifice interne si internationale precum si asupra afilierii sale la diverse organisme internationale.

Art.4 Sediul S.R.N. este in Clinica I de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni, Bucuresti, Sos. Berceni, nr.10-12, sector 4, www.rsn.ro. Sediul operativ al S.R.N. se afla in centrul universitar neurochirurgical al presedintelui in functie.

Art.5 S.R.N. are sigla si sigiliu rotund cu inscriptia: Societatea Romana de Neurochirurgie.

Art.6 S.R.N. este asociatie apolitica, avand scop stiintific si profesional.

Art. 7 SRN asigura prin conducerea sa, relatiile cu Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei, Parlamentul Romaniei, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor, A.M.R., sindicate, partide politice, presa, televiziune, radio, alte mijloace de informare si media, etc. Mijloace de interventie sunt: audienta, memoriu, rapoarte, interviuri, conferinte de presa, materiale documentare de utilitate publica.

Art.8 Neurochirurgii straini pot deveni membri ai S.R.N. prin hotararea Comitetului Societatii, avand drepturile si obligatiile statutare similare cu ale membrilor din Romania. Personalitati medicale sau nemedicale romane sau internationale, cu contributii deosebite in neurochirurgie sau pentru realizarea obiectivelor S.R.N., pot obtine prin hotararea Adunarii Generale statutul de Membru de Onoare. Membrilor de Onoare ai S.R.N. li se va conferi diploma aferenta acestei pozitii (vezi statutul de membru).

Capitolul 2. Scopul si obiectivele societatii

Art.1 Scopul S.R.N. se concretizeaza in:

a) Organizarea de manifestari stiintifice: conferinte si congrese, consfatuiri, mese rotunde, simpozioane, si difuzarea concluziilor acestora.

b) Organizarea de programe comune de cercetare clinica si de educare in domeniul neurochirurgiei si al stiintelor afiliate.

c) Sprijinerea editarii revistelor de specialitate prin aportul si prezenta membrilor sai in colegiile de redactie ale acestora.

d) Apararea intereselor membrilor sai pe plan profesional, moral, propunand si observand respectarea cadrului legal al activitatii lor.

e) Stimularea si sprijinirea activtatii tuturor neurochirurgilor din Romania pe plan profesional, de cercetare si pregatire in specialitate, colaborand in acest sens cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Medicale, Facultatiile de Medicina si alte institutii de acest fel.

f) Participarea la elaborarea strategiei nationale in asigurarea asistentei medicale neurochirurgicale, aducandu-si aportul la politica de sanatate a statului prin reprezentantii sai in comisiile lucrative guvernamentale.

Art.2 S.R.N. va organiza si sustine manifestarile stiintifice ale specialitatii neurochirurgicale precum si pentru valorificarea lucrarilor stiintifice elaborate si publicarea lor de catre membrii sai. S.R.N. se va preocupa de respectarea tuturor conditiilor de etica medicala pe plan stiintific.

Art.3 S.R.N. va sustine in mod direct ca membrii sai sa beneficieze de schimburi de experienta cu servicii si clinici de neurochirurgie din tara si strainatate.

Art.4 S.R.N. va interveni pe langa forurile competente pentru ameliorarea si modernizarea conditiilor de lucru in unitatile neurochirurgicale (dotare cu aparatura si instrumentar, sporuri de periclitate pentru conditii speciale de lucru, etc.).

Art.5 S.R.N. va pleda pentru insusirea de noi metode de diagnostic si tratament neurochirurgical in toate centrele medicale din tara.

Art.6 S.R.N. va milita prin persoanele delegate de catre Comitetul S.R.N. pentru reprezentarea adecvata in cadrul Colegiului Medicilor pe tara, in vederea solutionarii tuturor problemelor de etica si deontologie medicala legate de practica specialitatii. S.R.N. va propune la nevoie Colegiului Medicilor retragerea dreptului de libera practica in specialitatea de neurochirurgie pentru persoane cu deficiente grave in exercitarea profesiunii.

Art.7 S.R.N. prin conducerea societatii, va propune Ministerului Sanatatii si Ministrului Invatamantului si Cercetarii, nominalizarea membrilor comisiilor de concurs si examene de acreditare in specialitatea neurochirurgie. S.R.N. va urmari ca aceasta reprezentare sa cuprinda cat mai multe centre universitare. S.R.N. va propune revizuirea si actualizarea tematicilor de concurs pentru diversele trepte ierarhice neurochirurgicale.

Art.8 Respectand principiile autonomiei universitare, S.R.N. va sustine prin membri sai introducerea in curricula universitara obligatorie a invatamantuluineurochirurgical, armonizand in acest mod pregatirea studentilor cu nivelul european si mondial civilizat. Se asigura in acest mod si acreditarea internationala a diplomelor absolventilor de medicina.

Art.9 S.R.N. va pleda pentru extinderea invatamantului postuniversitar in toate clinicile de neurochirurgie care prin experienta, dotarea si cazuistica curenta ofera conditii de pregatire conforme cu tematica pentru rezidentiat. De asemenea S.R.N. se va preocupa continuu de asigurarea unei pregatiri cat mai bune a medicilor rezidenti in toate centrele universitare unde acestea functioneaza, organizand verificari anuale a nivelului lor de pregatire.

Art.10 S.R.N. va desfasura o activitate intensa pentru obtinerea nominalizarii de conducatori de doctorate in centrele clinice pentru ca noua generatie sa beneficieze de titlul de doctor in stiinte.

Art.11 S.R.N. va asigura informarea membrilor sai privind calendarul evenimentelor stiintifice nationale si internationale, congrese, simpozioane si alte date de interes medical general. Informarea se va face individual catre toti membri cotizanti in mod echitabil.

Art.12 S.R.N. se va preocupa de asigurarea cu documente de specialitate (tratate si reviste) a tuturor centrelor neurochirurgicale din tara.

Capitolul 3. Structura societatii. Conducere

Art.1 Adunarea Generala a membrilor este organismul suprem de decizie in S.R.N. Adunarea Generala se convoaca odata pe an cu ocazia reuniunii stiintifice anuale: conferinta sau congres. Calitatea de membru se obtine conform statutului.

Art.2 Conducerea curenta, indeplinirea scopurilor si strategiei societatii este delegata Comitetului Societatii de Neurochirurgie. Comitetul Societatii este ales pentru o perioada de 2 ani, cu ocazia Congresului SRN (care se organizeaza odata la 2 ani), are un numar impar de membrii (11). In structura Comitetului sunt: Presedintele, 3 Vicepresedinti, Secretarul, Trezorierul, reprezentantul organizatiei Rezidentilor si 3 membri. Din Comitet face parte si presedintele Comitetului SRN din legislatia precedenta.

-Comitetul S.R.N. se alege direct, prin candidatura si vot uninominal in Adunarea Generala.

-Reprezentantul medicilor rezidenti este ales din randul rezidentilor din anii 3-5, in sedinta separata, cu ocazia Adunarii Generale, fiind votat doar de catre rezidenti si trebuie sa intruneasca votul a 50% plus unu din totalul numarului de rezidenti prezenti la Adunarea

-Generala. Candidaturile se vor trimite cu cel putin 15 zile lucratoare, inaintea Congresului SRN pentru a fi postate pe site-ul SRN.

-Cei 4 membrii ai Comitetului vor avea responsabilitati concrete de informare si coordonare in domenii ca:

-asistenta medicala de specialitate

-invatamantul neurochirurgical postuniversitar

-cercetare in neurostiinte

-etica si deontologie medicala

-Comitetul S.R.N se intruneste trimestrial sau suplimentar in caz de necesitate.

Participarea membrilor este voluntara, nu implica nici un fel de cheltuieli obligatorii din partea societatii.

-Deciziile in Comitetul S.R.N. se iau prin votul majoritar simplu al celor prezenti. Presedintele societatii conduce Comitetul S.R.N. si delega in lipsa sarcina unui vicepresedinte.

-Presedintele Asociatiei Neurochirurgilor din Republica Moldova este cooptat in Comitetul Societatii Romane de Neurochirurgie pentru apropierea Societatii de Neurochirurgie din Romania de cea din Republica Moldova.

Art.3 Comitetul Director al S.R.N. asigura conducerea operationala. El este format din 7 persoane: Presedinte, 3 Vicepresedinti, Secretar, Trezorier si fostul presedinte. Primeste conform statutului drepturile de reprezentare care sa faciliteze operabilitatea si dinamismul societatii.

-Comitetul Director prezinta rapoarte trimestriale Comitetului S.R.N., si solicita Comitetului imputernicire pentru indeplinirea de atributii neprecizate, in cazuri exceptionale. Comitetul discuta si da avizul calitativ asupra activitatii CD trimestrial.

-Comitetul Director isi stabileste ritmicitatea intalnirilor in functie de necesitatea indeplinirii obiectivelor. Presedintele societatii conduce CD, si deleaga in lipsa sarcina unui vicepresedinte.

-Comitetul director organizeaza cu ocazia adunarii generale alegerile pentru comitetul S.R.N. respectand principul democratic al rotatiei presedintilor si centrelor neurochirurgicale odata la 2 ani.

Art.4 Presedintele va fi ales pentru o legislatura de 2 ani. Un președinte poate obține mai mult de un mandat de 2 ani consecutiv, dar nu mai mult de trei mandate. Se recomandă ca pe site-ul S.R.N. să fie prezentat un program al acțiunilor pe care dorește să le realizeze în legislația pentru care candidează. Pentru o buna colaborare si o organizare cat mai corecta, presedintele, secretarul, trezorierul si reprezentantul rezidentilor se recomanda sa fie alesi din acelasi centru universitar.

Art.5 Candidatii la Presedintia si Vicepresedintia S.R.N. sunt de preferat a avea calitatatea de cadru universitar (profesor sau conferentiar) sau sa fie personalitati marcante ale neurochirurgiei romanesti, fiind capabili de a reprezenta interesele societatii la nivel inalt. Trebuie sa-si prezinte candidatura si CV-ul in scris si publicat cu cel putin doua luni inainte pe site-ul S.R.N., inclusiv contributia personala la dezvoltarea neurochirurgiei.

Art.6 Societatea poate avea Presedinti de onoare si Past Presidents.

1. La expirarea mandatului fostul presedinte devine past president.

Presedinte de onoare devine fostul presedinte, care a efectuat pe parcursul carierei sale cel putin 2 mandate, sau la propunerea Adunarii Generale pentru contributia deosebita la promovarea neurochirurgiei romanesti.

2. In mod exceptional, ca presedinte de onoare poate fi aleasa si o personalitate neurochirurgicala, cetatean roman, care activeaza in tara sau in strainatate si care prin prestigiul sau aduce servicii de imagine internationala S.R.N..

3. La reuniunile S.R.N. presedintii de onoare au statut de official guests.

Art.7 S.R.N. are in conducerea Comitetului 3 Vicepresedinti. Un vicepresedinte va coordona problemele neurochirurgicale din tara (dotarea centrelor, distributia cadrelor, distributia rezidentilor, invatamantul universitar si postuniversitar, etc.). Cel de al 2-lea vicepresedinte va fi responsabil cu relatiile S.R.N. cu celelalte societati medicale din Romania si societatile de neurochirurgie europene si internationale. Al treilea vicepresedinte va coordona activitatea stiintifica si activitatea de etica si deontologie a specialitatii. Presedintele si Vicepresedintii formeaza o structura unitara de reprezentare in care impartirea sarcinilor se face pe cale amiabila si consensuala.

Art.8 La cerere si prin votul a 50% plus 1 din membrii activi ai S.R.N. orice membru din Comitetul de conducere poate fi revocat prin Adunarea Generala si in mod exceptional prin hotarari ale Comitetului S.R.N., aceasta decizie urmand a se valida in proxima Adunare Generala. Adunarea Generala ca si Comitetul S.R.N. ia hotararile prin votul majoritatii membrilor structurii respective.

Art.9 In functiile de conducere ale Comitetului S.R.N. vor fi propusi reprezentanti din diversele centre de neurochirurgie din tara, care vor fi alesi in functie de decizia Adunarii Generale.

Art.10 Modalitatea practica de votare, este stabilita de catre Comitetul S.R.N., inaintea Adunarii Generale. Se vor tipari buletine de vot cu mentiunea functiilor de Presedinte, Vicepresedinti, Secretar, Trezorier respectiv membri ai Comitetului. Nominalizarile se completeaza de catre votanti.

Art.11 Votul este uninominal si personal. Nu sunt admise modalitati de votare indirecte decat in cazuri speciale de neparticipare: boala, obligatii de asigurare a permanentei in unitatea sanitara, absente din tara, alte cazuri de forta majora. In aceasta situatie se poate accepta votul prin fax cu semnatura si datele de identificare prezente.Art.12 Comitetul S.R.N. tine legatura cu A.M.R. si prin intermediul acesteia cu filialele judetene ale acesteia. Comisia de Etica este formata din 3 membri si este aleasa de Adunarea Generala prin votul majoritar al celor prezenti pe baza propunerilor Comitetului SRN, iar fostul presedinte poate fi numit in functia de Sef al Comisiei de Etica. Ceilalti 2 membrii vor fi alesi de Adunarea Generala.

Capitolul 4. Statutul de membru

Art.1 Pot deveni membri ai S.R.N. medicii primari, specialisti, rezidenti si cadrele universitare in specialitatea neurochirurgie, activi sau pensionati si care au depus o cerere de adeziune prin care se obliga sa respecte obligatiile de membru ale societatii reiesite din STATUT. Pot deveni membri ai SRN si medici de alte specialitati conexe a caror activitate se desfasoara efectiv intr-o unitate de neurochrirgie (de ex. neuroortoped, neuroanestezist, neuroradiolog, etc.), care solicita adeziunea la SRN, in aceleasi conditii ca si neurochirurgii, achitand o cotizatie egala cu cea stabilita pentru medicii rezidenti, beneficiind de aceleasi drepturi si obligatii.

Art.2 Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisibila sub nici o forma.

Art.3 Calitatea de membru poate inceta prin:

a) renuntarea scrisa la calitatea de membru

b) retragerea calitatii de membru

c) deces

Art.4 Calitatea de membru se poate retrage prin decizie validata de Adunarea Generala la cererea Comitetului S.R.N., care in prealabil a audiat membrul interesat, prin vot secret (50% + 1 din totalul de membrii activi prezenti ai S.R.N.) in oricare din urmatoarele situatii:

a) savarsirea unei fapte ce aduce prejudicii imaginii societatii

b) incalcarea repetata a obligatiilor statutare

Art.5 Membru afiliat al S.R.N. poate fi orice neurochirurg strain, care achita cotizatia anuala conforma cu pozitia sa profesionala si respecta prevederile prezentului STATUT. Membri afiliati nu au drept de vot si nu pot candida in functiile de conducere ale S.R.N.

Capitolul 5. Drepturile membrilor

Art.1 S.R.N. are membri activi din Romania, membri afiliati si membri onorifici. Orice membru al S.R.N. poate alege si poate fi ales in Comitetul Societatii.

Art.2 Orice membru S.R.N. poate sa-si exprime liber opiniile privind activitatea societatii, a Comitetului S.R.N. si a altor membri in Adunarea Generala, avand mereu in vedere apararea armoniei, demnitatii si prestigiului societatii cat si a fiecarui membru in parte.

Art.3 Orice membru poate cere Comitetului S.R.N. prin Secretar sau Presedinte, inscrierea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a oricarui subiect pe care-l considera important pentru interesele societatii. Acceptarea subiectului apartine Adunarii Generale, care decide prin vot direct, deschis, cu majoritate simpla a participantilor prezenti.

Art.4 Fiecare neurochirurg isi pastreaza autonomia, initiativa personala si adresabilitatea fata de orice for, direct sau prin intermediul personalitatilor reprezentative ale S.R.N., pentru dezvoltarea profesiei neurochirurgicale.

Art.5 Membrii S.R.N. pot solicita Comitetului S.R.N., personal Presedintelui sau Vicepresedintelui delegat, eliberarea de Scrisori de Recomandare profesionala, in vederea practicii in afara Romaniei, sau la nevoie. Prestigiul profesional al Presedintelui si al S.R.N. poate constitui un factor important pentru cariera profesionala a neurochirurgilor romani in afara granitelor tarii.

Art.6 Membrii S.R.N. care sunt implicati in actiuni litigioase initiate de pacientii tratati sau de institutiile in care isi desfasoara activitatea se pot adresa Comisiei de Etica din cadrul Comitetului S.R.N. Comisia de Etica va redacta un raport separat, independent, la cererea membrului societatii. Raportul S.R.N. poate constitui document de referinta in evaluarea ulterioara a cazului si constituie document informativ cu caracter de marturie si expertiza profesionala in justitie. Analiza impartiala si redactarea in timp a raportului este obligatia Comitetului S.R.N. fata de toti membri sai.

Capitolul 6. Obligatiile membrilor

Art.1 Sa respecte Statutul si hotararile Adunarii Generale, respectiv ale organismelor de conducere.

Art.2 Sa nu aduca prejudicii de ordin moral sau material S.R.N.

Art.3 Sa promoveze, prin comportament profesional si civic activitatile societatii.

Art.4 Sa achite cotizatia anuala.

Art.5 Cotizatia anuala se fixeaza in functie de pozitia profesionala a membrilor SRN si este diferentiata pentru medicii rezidenti, specialisti si primari. Neplata cotizatiei anuale exclude participarea la votul din Adunarea Generala. Neplata voluntara, constienta, a cotizatiei anuale timp de 2 ani duce la pierderea automata a calitatii de membru si a tuturor drepturilor de prezentare, ce deriva din aceasta. Achitarea retroactiva ii repune in drepturi, insa fara a avea dreptul de vot la prima Adunarea Generala, ulterioara achitarii retroactive a cotizatiei anuale. Membrii S.R.N. cu plata cotizatiei la zi pe ultimii 2 ani pot beneficia de o reducere de 15% la taxa de participare la orice manifestare stiintifica organizata de S.R.N.

Capitolul 7. Atributiile organelor de conducere

Art.1 Atributiile Presedintelui si delegabile Vicepresedintilor:

-Sa dezvolte relatiile S.R.N. cu alte societati internationale cu profil medical.

-Sa mentina legaturi cu organizatiile medicale oficiale din tara: AMR, Colegiul Medicilor, Ministerul Sanatatii si Familiei.

-Sa contribuie la dezvoltarea neurochirurgiei prin implicarea in mod direct la publicarea de tratate, monografii, articole de specialitate.

-Sa organizeze cursuri de Educatie Medicala Continua (EMC) si cursuri desfasurate in tara sub egida altor societati neurochirurgicale internationale.

-Sa propuna membrii de onoare ai S.R.N. catre comitetul S.R.N..

-Sa conduca S.R.N., Comitetul S.R.N. si Comitetul Director conform STATUTULUI.

-Sa participe ca delegat al S.R.N. la congresele EANS si WFNS si sa informeze intreaga societate despre ultimile actualitati din domeniul neurochirurgical. Delegatia S.R.N. va fi constituita din 3 delegati: primul delegat-presedintele in functie, al doilea delegat-fostul presedinte / unul dintre fostii presedinti ai S.R.N. si delegatul alternativ-un membru din conducerea S.R.N., de preferat cu atributii in diferite comitete internationale (UEMS, lector EANS etc.). Taxele de congres pentru reuniunile uned se impune prezenta delegatilor la vot vor fi achitate din trezoreria societatii sau sponsorizari catre S.R.N..

Art.2 Atributiile Secretarului:

-Sa mentina legatura intre Comitetul S.R.N. si membrii societatii.

-Sa anunte evenimentele importante organizate de S.R.N. (e-mail sau site S.R.N.)

-Sa participe in organizarea tuturor evenimentelor in S.R.N.

-Sa posede si sa actualizeze organigrama membrilor S.R.N. din tara.

-Sa tina corespondenta cu societatile de neurochirurgie europene si internationale.

-Sa tina actualizat website-ul S.R.N.

Art.3 Atributiile Trezorierului:

-Se ocupa de activitatea patrimoniala si financiara a societatii.

-Mentine si pune la dispozitia oricarui membru S.R.N. un bilant contabil transparent cu ocazia Adunarilor Generale.

-Organizeaza colectarea cotizatiei de la membri si informeaza asupra evidentei existente.

-Evidentiaza sponsorizarile si are evidenta contractelor de sponsorizare.

-Beneficiaza de sprijin profesional din partea unui contabil expert autorizat platit din fondurile S.R.N.

-Prezinta raportul financiar anual in cadrul Adunarii Generale.

Capitolul 8. Date administrative. Patrimoniul

Art.1 Cotizatia membrilor activi ai S.R.N. se achita anual. Cotizatia poate fi achitata direct cu ocazia evenimentelor organizate de S.R.N., sau in contul curent al societatii. Cotizatia este stabilita de catre Comitetul societatii si va putea fi modificata cu aprobarea Adunarii Generale. Patrimoniul S.R.N. se formeaza din:

-Plata cotizatiei

-Donatii si sponsorizari

-Alte surse legale de finantare a unei ONG

Art.2 S.R.N. poate primi donatii in bani (RON sau valuta), carti sau bunuri materiale, care se inventarizeaza de catre secretar si trezorier si vor fi repartizate echitabil tuturor centrelor neurochirurgicale.

Art.3 Trezorierul S.R.N. va prezenta anual un bilant al veniturilor si cheltuielilor efectuate cu ocazia Adunarii Generale.

Art.4 Secretarul S.R.N. va prezenta anual la Conferinta sau Congresul Societatii Romane de Neurochirurgie bilantul de activitate profesionala si administratie organizatorica a S.R.N. De asemenea secretarul S.R.N. va prezenta anual catre Adunarea Generala situatia Cursului de Educatie Medicala Continua.

Art.5 S.R.N. poate institui premii pentru lucrari stiintifice de merit-din fondul patrimonial obtinut conform legii si statutului (din cotizatii, donatii, sponsorizari, etc).

Art.6 S.R.N. poate institui burse de studii pentru tinerii neurochirurgi. Cererile pentru bursa si premii se vor adresa Comitetului S.R.N., care va lua hotararea, urmand a fi validata de proxima Adunare Generala.

Art.7 Modificarile in activitatea financiara si soarta bunurilor din patrimonial S.R.N. sunt hotarate de Comitetul societatii, dar cer aprobarea definitiva a Adunarii Generale.

Art.8 Comitetul societatii este raspunzator de activitatea sa in fata Adunarii Generale.

Art.9 Statutul actual va putea fi modificat numai de catre Adunarea Generala.