Objectives of RSN / Obiectivele RSN

 • To create neurosurgical centers at international standards, which represent the basis for modern neurosurgery.
 • To develop and improve new neurosurgical strategies in the field of neural sciences.
 • To improve the efficiency and accuracy of neurosurgical diagnosis and evaluation.
 • To approach complex pathological entities by complete methods of investigation, evaluation, monitoring and treatment.
 • To evaluate unconventional therapeutic methods: electrical stimulation of the brain, neuroprotection, neurosurgery in epilepsy, brachytherapy in brain tumors etc.
 • To implement new therapeutic strategies in modern units of neuro-intensive therapy: hypothermia, neuroprotective agents, ICP monitoring etc.
 • To apply alternative treatment options in certain brain diseases: radiotherapy, radiosurgery, chemotherapy, immunotherapy, radiological intervention procedures etc.
 • To improve the pathological support for neurosurgery.
 • To support the experimental and clinical research base in neural sciences.
 • To improve the training and teaching programs for Romanian neurosurgeons.
 • To raise the health standards in Romanian neurosurgery.
 • To stimulate and support the activity of all romanian neurosurgeons in the professional, research and training field, in collaboration with: Ministry of Education and Research, Ministry of Health, Academy of Medical Sciences, Faculties of Medicine and other similar institutions.
 • Crearea și dezvoltarea centrelor neurochirurgicale la standarde internaționale pentru a reprezenta bazele neurochirurgiei moderne.
 • Să dezvoltăm și să îmbunătățim noi strategii în domeniul științelor neurologice.
 • Îmbunătățirea eficienței și acurateței diagnozei neurochirurgicale precum și evaluării neurochirurgicale.
 • Abordarea complexă a problemelor patologice prin investigațiii complete, evaluare, monotorizare și tratament.
 • Evaluarea prin metode terapeutice: stimularea electricaă a creierului, neuroprotecția, neurochirurgia în epilepsie, brahiterapia în tumorile pe creier, ș.a.m.d.
 • Implementarea noilor strategii în unitățile moderne de terapie intensivă: hipotermia, agenții neuroprotectivi, monotorizarea presiunii intracraniene, etc.
 • Aplicarea tratamentelor alternative opționale în cazul bolilor creierului: radioterapie, radio, radiochirurgie, imunoterapie, intervenție procedurală radiologică, etc.
 • Îmbunătățirea suportului patologic pentru neurochirurgie.
 • Susținerea experimentelor și cercetării în științele neurologice.
 • Îmbunătățirea programelor de antrenament și predare în neurochirurgia din România.
 • Mărirea standardelor de viață în neurochirurgia din România.
 • Stimularea și susținerea activității tuturor neurochirurgilor români în profesie, în cercetare și în procesul de antrenament, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Academia Științelor medicale, Facultățile de Medicină și alte instituții similare.