Become a member / Devino membru

Apply for membership

Membership of the Romanian Society for Neurosurgery can be obtained, following the submission of an application form, by: primary physicians, specialist physicians, resident physicians and academics in the neurosurgery specialty, active or retired. Also, membership can be obtain by physicians from related disciplines, working in a neurosurgery unit: neuroortoped, neuroanesthetist, neuroradiologist, etc.

In addition, affiliated member status may be conferred to any foreign neurosurgeon, with the proviso that they are not entitled to vote and can not run for management positions.

Do you want to become a R.S.N. member?

Please follow the following 4 steps:

 1. Fill in the application form
 2. A confirmation email will be sent to you once your application form is registered.
 3. Your application data will be processed the same day of your registration if the information provided is complete.
 4. After processing the data you can pay your annual membership fee online or by bank transfer.

Membership fees

The amount of the annual membership fee varies according to the professional position of the members and is differentiated as follows:

 • Resident: 100 lei
 • Specialist: 200 lei
 • Primar: 300 lei

Payment of the fee for the current year will be made until March 31, in the bank account opened at Libra Internet Bank. Proof of payment will be sent by e-mail at rsneurosurgery@gmail.com.

Bank: LIBRA INTERNET BANK SA BERCENI BRANCH
IBAN Lei: RO91BREL0002000694020100
VAT number: 12791812

You can safely pay with your personal or company card. The accepted types of cards are: VISA (Classic and Electron) and MasterCard (including Maestro, if you have CVV2 / CVC2 code).

For this type of transaction, a charge of 2.8% + VAT is added to the paid fee. Regardless of the currency of your account, transactions are made in RON at your banks exchange rate.

Important!

Failure to pay the annual membership fee excludes the right of a member to vote in the General Assembly. Voluntary non-payment of the annual membership fee over a 2-year period results in automatic loss of membership and all rights. Retroactive payment reinstate the membership, but without the right to vote at the first General Assembly, following the retroactive payment of the annual membership fee. Members with fee payment to date for the last 2 years can benefit from a 15% discount of the participation fee at any scientific event organized by R.S.N.

Aplică pentru statutul de membru

Statutul de membru al Societății Române de Neurochirurgie poate să fie obținut în urma completării chestionarului de mai jos. Pot să devină membrii toți medicii primari, medicii specialiști și medicii rezidenți din domeniul neurochirurgie, activi sau retrași. Tot odată, statutul de mebru poate să fie obținut și de către doctori din dișcipline asemănătoare, care lucrează în domeniul neurochirurgiei: neuroortoped, neuroanestezist, neuroradiologist, ș.a.m.d.

De altfel, statutul de membru afiliat poate să fie oferit și oricărui neurochirurg străin, însă acesta nu are dreptul de a vota și dreptul de a candida pentru o poziție în comitetul de conducere.

Vrei să devii un membru al Societății Române de Neurochirurgie?

Urmărește acești pași:

 1. Completează acest chestionar.
 2. Un mail de confirmare o să fie trimis către dumneavoastră după ce finalizați completarea chestionarului.
 3. Datele dumneavoastră de aplicare o să fie procesate în aceeași zi, dacă informațiile oferite sunt complete.
 4. După procesarea datelor, vei putea plăti anual taxa de membru online sau prin transfer bancar.

Taxa de membru

Taxa de membru variază în funcție de poziția profesională și se diferențiază în următorul fel:

 • Rezident: 100 lei
 • Specialist: 200 lei
 • Primar: 300 lei

Plata taxei se face pentru anul în curs și poate fi completată până în data de 31 Martie, în contul bancar deschis la Libra Internet Bank. Dovada plății se va trimite pe e-mail la adresa: rsneurosurgery@gmail.com

Bancă: LIBRA INTERNET BANK SA BERCENI BRANCH
IBAN Lei: RO91BREL0002000694020100
VAT: 12791812

Poți să plătești în siguranță cu cardul tău personal sau al companiei. Tipurile de carduri acceptate sunt: VISA (Classic și Electron) și MasterCard (inclusiv Maestro).

Pentru acest tip de tranzacție, se va comisiona o taxă de 2.8% + VAT, adăugată la plata abonamentului. Din păcate, tranzacțile făcute în altă valută decât RON se vor converti în RON conform bancii dumneavoastră.

Important!

Neplata abonamentului anual vă va înlătura dreptul de a vota în Adunarea Generală. Neplata voluntară a abonamentului pentru o perioadă de peste 2 ani va rezulta în pierderea statutului de membru și a tuturor drepturilor. Plata ulterioară vă va oferi din nou statutul de membru, dar nu veți avea dreptul să votați la prima Adunare Generală. Membrii cu taxa plătita la zi pe o perioadă de doi ani pot beneficia de un discount de 15% la participarea oricărui eveniment ștințific organizat de Societatea Română de Neurochirurgie.