Proiect de management al Candidatului la Preșidenția SRN

 

         Subsemnatul Prof. Dr. Ioan Ștefan Florian, în condițiile în care voi fi ales ca Președinte al Societății Române de Neurochirurgie, îmi propun ca pe durata mandatului viitor să duc la îndeplinire în primul rând obiectivele principale ale SRN, așa cum reies din Statutul SRN:

Organizarea de manifestări științifice: conferințe și congrese, consfătuiri, mese rotunde, simpozioane și difuzarea concluziilor acestora

       a. Continuarea organizării manifestărilor educaționale devenite tradiționale in Cluj-Napoca

 •   EANS Microneurosurgery Hands-On Course, 9-11 Noiembrie 2023, Cluj-Napoca, Rotterdam , Noiembrie 2024 și Cluj-Napoca , Noiembrie 2025
 •  Mastercalss de Neurochirurgie pentru studenți și rezidenți (edițiile 12 -2024 și 13-2025)
 •  Cursul Româno-German de Neurochirurgie (edițiile 27-2024 si 28-2029)
 •  Cursul Francofon de Neurochirurgie in deschiderea Congreselor 2024 si 2025

       b. Organizarea Congreselor SRN din anii 2024 si 2025 în funcție de centrele votate de Adunarea Generală a SRN

 1. In calitate de Chairmen al Cerebro-Vascular Disease and Therapy al WFNS voi organiza edițiile 3 și 4 ale WFNS Symposium- „Cerebrovascular Disease-A Multidisciplinary Approach” (primele două ediții Cluj-Napoca-2022, respectiv Boston 2023), cu o contribuție științifică semnificativă din partea neurochirurgilor din România: Dubai-2024, respectiv Praga-2025

 1. Organizarea Congresului MASSIN 2026 , cea mai amplă manifestare științifică internațională organizată sub egida SRN 

 1. Susținerea participării membrilor SRN la Cursul ESPN 2024 la Sibiu

 1. Voi organiza si sprijini introducerea și dezvoltarea de cursuri practice de tip Hands-on pe plan național la costuri accesibile tuturor medicilor rezidenți și specialiști membrii ai SRN

 1. Sprijinirea organizării de către Centrele Universitare tradiționale a simpozioanelor și manifestărilor educaționale devenite tradiționale conform unui calendar care să evite suprapunerile de date permițând o participare națională cât mai largă din partea membrilor SRN

 1. Voi sprijini organizarea de programe comune de cercetare clinică și de educare în domeniul neurochirurgiei și al științelor afiliate.

 1. Voi sprijini publicațiile în Romanian Neurosurgery, pentru accederea acestora în Bazele largi de date internaționale.

 1. Voi apăra interesele membrilor SRN pe plan profesional, voi promova interesele profesionale ale specialității de neurochirurgie in cadrul comisiilor și dezbaterilor multidisciplinare

 1. Voi sprijini apărarea intereselor neurochirurgilor în fața forurilor profesionale si legislative competente in limitele cadrului oferit de reglementările în vigoare

 1. Voi stimula activitatea tuturor neurochirurgilor din România pe plan profesional, de cercetare și pregătire în specialitate, colaborând în acest sens cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății, Academia de Științe Medicale, Facultățile de Medicină și alte instituții de profil.

 1. Voi contribui la elaborarea strategiei naționale în asigurarea asistenței medicale neurochirurgicale. In acest sens împreuna cu MS si MEN vom elabora un program multianual de formare în specialitate care să țină cont de necesitățile reale de neurochirurgi pe plan național pentru evitarea șomajului cu înaltă calificare precum și sau exodul de specialiști

 1. Voi propune alături de Comisia de specialitate a MS elaborarea unui ordin de Minister Comun cu Ministerul Educației Naționale pentru modificarea metodologiei examenului de specialitate.

 1. Voi interveni pe lângă forurile competente pentru ameliorarea și modernizarea condițiilor de lucru în unitățile neurochirurgicale (dotare cu aparatură și instrumentar, introducerea în programele naționale de Sănătate finanțate de CNAS si Programele Prioritare din finanțarea MS).

 1. Mă voi preocupa de crearea unor Registre Naționale asupra patologiei traumatice cranio-cerebrale, Vertebro-Medulare, afecțiunilor oncologice neurochirurgicale, al afecțiunilor vasculare neurochirurgicale, care să servească la crearea unor baze de date epidemiologice naționale.

 1. Voi susține în mod direct membrii SRN în efectuarea de schimburi de experiență cu servicii și clinici de neurochirurgie din țară și străinătate.

 1. Voi promova cât mai mulți neurochirurgi români în Comitetele Administrative, Educaționale, de cercetare precum și în comisiile de specialitate ale diverselor asociații profesionale la nivel European și mondial (EANS, WFNS, SeENS, EANS training Courses, WFNS courses, etc.).

 1. Voi milita pentru coeziunea membrilor, pentru creșterea prestigiului și onoarei de apartenență la o societate profesională de tradiție cum este Societătea Română de Neurochirurgie, societate profesională cu peste 40 de ani de activitate, singura societate românească afiliată la forurile Europene (EANS) și Mondiale (WFNS)

 1. Voi contribui la creșterea fondurilor SRN prin atragerea de sponsorizări, crearea unor parteneriate strategice multianuale cu companii medicale cu activitate în domeniul neurochirurgiei, donații precum și prin cotizațiile membrilor SRN. În acest fel se vor putea reduce taxele de participare ale tinerilor neurochirurgi la diferitele manifestări educaționale și științifice organizate sub egida SRN

 1. Prin toate acțiunile permise de cadrul statutului SRN, voi incerca să cresc promovarea Neurochirurgiei Românești pe plan intern și internațional, voi depune toate eforturile pentru creșterea vizibilității și recunoașterii internaționale a specialității noastre.

 

                              Prof. Dr. Ioan Ștefan Florian

Leave A Comment

Romanian Society of Neurosurgery