Constitution

Last Updated on Sunday, 08 February 2015 07:39
Published on Tuesday, 27 November 2012 09:35

CAPITOLUL I. DATE GENERALE

Art.1 Societatea Româna de Neurochirurgie (S.R.N.) este o organizatie stiintifica si profesionala si are ca scop promovarea teoretica si practica a realizarilor Neurochirurgiei Române în cadrul unor reuniuni organizate pe plan intern si international. In acest scop S.R.N. este afiliata la Asociatia Medicala Româna (AMR), la Asociatia Europeana a Societatilor Neurochirurgicale (E.A.N.S.), Federatia Mondiala a Societatilor Neurochirurgicale (W.F.N.S.), la Societatea Europeana de Neurochirurgie Pediatrica (E.S.P.N.) si la Societatea Internationala de Neurochirurgie Pediatrica (I.S.P.N.).

Art.2  Scopul principal al S.R.N. este promovarea schimbului de cunostinte si experientei neurochirurgicale printre membrii sai, precum si favorizarea relatiilor intre neurochirurgii romani si cei din comunitatea internationala.

Art.3  S.R.N. este persoana juridica româna, fiind autonoma din punct de vedere functional si economic. Societatea hotaraste asupra  întregii sale activitati stiintifice interne si internationale precum si asupra afilierii sale la diverse organisme internationale.

Art.4 Sediul S.R.N. este în Clinica I de Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar Arseni”, Bucuresti, Sos. Berceni, nr.10-12, sector 4, www.rsn.ro. Sediul operativ al S.R.N. se afla în centrul universitar neurochirurgical al presedintelui în functie.

Art.5 S.R.N. are sigla si sigiliu rotund cu inscriptia: Societatea Româna de Neurochirurgie.

Art.6 S.R.N. este asociatie apolitica, având scop stiintific si profesional.

Art. 7 SRN asigură prin conducerea sa, relațiile cu  Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Parlamentul României,  Ministerul Educaţiei şi Cercetării,  Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor,  A.M.R., sindicate, partide politice, presă, televiziune, radio, alte mijloace de informare şi media, etc. Mijloace de intervenţie sunt: audienţa, memoriu, rapoarte, interviuri, conferinţe de presă, materiale documentare de utilitate publică.Art.8 Neurochirurgii straini pot deveni membri ai S.R.N. prin hotarârea Comitetului Societatii, având drepturile si obligatiile statutare similare cu ale membrilor din România. Personalitati medicale sau nemedicale române sau internationale, cu contributii deosebite în neurochirurgie sau pentru realizarea obiectivelor S.R.N., pot obtine prin hotarârea Adunarii Generale statutul de Membru de Onoare. Membrilor de Onoare ai S.R.N. li se va conferi diploma aferenta acestei pozitii – vezi statutul de membru.

 

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

Art.1 Scopul S.R.N. se concretizeaza în:

a) Organizarea de manifestari stiintifice: conferinte si congrese, consfatuiri, mese rotunde, simpozioane, si difuzarea concluziilor acestora.

b) Organizarea de programe comune de cercetare clinica si de educare în domeniul neurochirurgiei si al stiintelor afiliate.

c) Sprijinerea editarii revistelor de specialitate prin aportul si prezenta membrilor sai în colegiile de redactie ale acestora.

d) Apararea intereselor membrilor sai pe plan profesional, moral, propunând si observând respectarea cadrului legal al activitatii lor.

e) Stimularea şi sprijinirea activtăţii tuturor neurochirurgilor din România pe plan profesional, de cercetare  şi pregătire în specialitate, colaborând în acest  sens cu  Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale, Facultăţiile de Medicină şi alte instituţii de acest fel.

f) Participarea la elaborarea strategiei nationale în asigurarea asistentei medicale neurochirurgicale, aducându-si aportul la politica de sanatate a statului prin reprezentantii sai în comisiile lucrative guvernamentale.

Art.2  S.R.N. va organiza si sustine manifestarile stiintifice ale specialitatii neurochirurgicale precum si pentru valorificarea lucrarilor stiintifice elaborate si publicarea lor de catre membrii sai. S.R.N. se va preocupa de respectarea tuturor conditiilor de etica medicala pe plan stiintific.

Art.3 S.R.N. va sustine în mod direct ca membrii sai sa beneficieze de schimburi de experienta cu servicii si clinici de neurochirurgie din tara si strainatate.Art.4  S.R.N. va interveni pe lânga forurile competente pentru ameliorarea si modernizarea conditiilor de lucru în unitatile neurochirurgicale (dotare cu aparatura si instrumentar, sporuri de periclitate pentru conditii speciale de lucru, etc.).

Art.5 S.R.N. va pleda pentru insusirea de noi metode de diagnostic si tratament neurochirurgical în toate centrele medicale din tara.

Art.6 S.R.N. va milita prin persoanele delegate de catre Comitetul S.R.N. pentru reprezentarea adecvata în cadrul Colegiului Medicilor pe tara, în vederea solutionarii tuturor problemelor de etica si deontologie medicala legate de practica specialitatii. S.R.N. va propune la nevoie Colegiului Medicilor retragerea dreptului de libera practica în specialitatea de neurochirurgie pentru persoane cu deficiente grave in exercitarea profesiunii.

Art.7  S.R.N. prin conducerea societatii, va propune Ministerului Sanatatii si Ministrului Invatamântului si Cercetarii, nominalizarea membrilor comisiilor de concurs si examene de acreditare în specialitatea neurochirurgie. S.R.N. va urmari ca aceasta reprezentare sa cuprinda cât mai multe centre universitare. S.R.N. va propune revizuirea si actualizarea tematicilor de concurs pentru diversele trepte ierarhice neurochirurgicale.

Art.8  Respectând principiile “autonomiei universitare”, S.R.N. va sustine prin membri sai introducerea în curricula universitara obligatorie a învatamântuluineurochirurgical, armonizând în acest mod pregatirea studentilor cu nivelul european si mondial civilizat. Se asigura în acest mod si acreditarea internationala a diplomelor absolventilor de medicina.

Art.9  S.R.N. va pleda pentru extinderea învatamântului postuniversitar în toate clinicile de neurochirurgie care prin experienta, dotarea si cazuistica curenta ofera conditii de pregatire conforme cu tematica pentru rezidentiat. De asemenea S.R.N. se va preocupa continuu de asigurarea unei pregatiri cât mai bune a medicilor rezidenti în toate centrele universitare unde acestea functioneaza, organizând verificari anuale a nivelului lor de pregatire.

Art.10 S.R.N. va desfasura o activitate intensa pentru obtinerea nominalizarii de conducatori de doctorate în centrele clinice pentru ca noua generatie sa beneficieze de titlul de doctor în stiinte.

Art.11 S.R.N. va asigura informarea membrilor sai privind calendarul evenimentelor stiintifice nationale si internationale, congrese, simpozioane si alte date de interes medical general. Informarea se va face individual catre toti membri cotizanti în mod echitabil.

Art.12  S.R.N. se va preocupa de asigurarea cu documente de specialitate (tratate si reviste) a tuturor centrelor neurochirurgicale din tara.

 

CAPITOLUL III. STRUCTURA SOCIETATII. CONDUCERE

Art.1 Adunarea Generala  a membrilor este organismul suprem de decizie în S.R.N. Adunarea Generala se convoaca odata pe an cu ocazia reuniunii stiintifice anuale: conferinta sau congres. Calitatea de membru se obtine conform statutului.

Art.2 Conducerea curentă, îndeplinirea scopurilor şi strategiei societăţii este delegată Comitetului Societății de Neurochirurgie. Comitetul Societăţii este ales pentru o perioadă de 2 ani,  cu ocazia Congresului SRN (care se organizează odată la 2 ani), are un număr impar de membrii (11).  În structura Comitetului sunt: Preşedintele, 3 Vicepreşedinţi, Secretarul, Trezorierul, reprezentantul organizaţiei Rezidenţilor şi 3 membri. Din Comitet face parte şi preşedintele Comitetului SRN din legislaţia precedentă.

• Comitetul S.R.N. se alege direct, prin candidatura si vot uninominal în Adunarea Generala.

•  Reprezentantul medicilor rezidenţi este ales din rândul rezidenţilor din anii 3-5, în şedinţă separată,  cu ocazia Adunării Generale, fiind votat doar de către rezidenţi şi trebuie să întrunească votul a 50% plus unu din totalul numărului de rezidenţi prezenţi la Adunarea

Generală. Candidaturile se vor trimite cu cel puţin 15 zile lucrătoare,  înaintea Congresului SRN pentru a fi postate pe site-ul SRN.

• Cei 4 membrii ai Comitetului vor avea responsabilitati concrete de informare si coordonare în domenii ca:

- asistenta medicala de specialitate

- învatamântul neurochirurgical postuniversitar

- cercetare în neurostiinte

- etica si deontologie medicala

• Comitetul S.R.N se întruneste trimestrial sau suplimentar în caz de necesitate.

Participarea membrilor este voluntara, nu implica nici un fel de cheltuieli obligatorii din partea societatii.• Deciziile în Comitetul S.R.N. se iau prin votul majoritar simplu al celor prezenti. Presedintele societatii conduce Comitetul S.R.N. si delega în lipsa sarcina unui vicepresedinte.

•  Presedintele Asociatiei Neurochirurgilor din Republica Moldova este cooptat in ComitetulSocietatii Romane de Neurochirurgie pentru apropierea Societatii de Neurochirurgie din Romania de cea din Republica Moldova.

Art.3 Comitetul Director al S.R.N.  asigura conducerea operationala. El este format din 7 persoane: Presedinte, 3 Vicepresedinti, Secretar, Trezorier si fostul presedinte. Primeste conform statutului drepturile de reprezentare care sa faciliteze operabilitatea si dinamismul societatii.

• Comitetul Director prezinta rapoarte trimestriale Comitetului S.R.N., si solicita Comitetului împuternicire pentru îndeplinirea de atributii neprecizate, în cazuri exceptionale. Comitetul discuta si da avizul calitativ asupra activitatii CD trimestrial.

• Comitetul Director îsi stabileste ritmicitatea întâlnirilor în functie de necesitatea îndeplinirii obiectivelor. Presedintele societatii conduce CD, si deleaga în lipsa sarcina unui vicepresedinte.

• Comitetul director organizeaza cu ocazia adunarii generale alegerile pentru comitetul S.R.N. respectând principul democratic al rotatiei presedintilor si centrelor neurochirurgicale odata la 2 ani.

Art.4 Presedintele va fi ales pentru o legislatura de 2 ani. Un presedinte poate obtine si un al doilea mandat de 2 ani, dar nu consecutiv. Se recomanda ca pe site-ul S.R.N. sa fie prezentat un program al actiunilor pe care doreste sa le realizeze in legislatia pentru care candideaza. Pentru o buna colaborare si o organizare cât mai corecta, presedintele, secretarul, trezorierul si reprezentantul rezidentilor se recomanda sa fie alesi din acelasi centru universitar.

Art.5 Candidatii la Presedintia si Vicepresedintia S.R.N. sunt de preferat a avea calitatatea de cadru universitar (profesor sau conferentiar) sau sa fie personalitati marcante ale neurochirurgiei românesti, fiind capabili de a reprezenta interesele societatii la nivel înalt. Trebuie sa-si prezinte candidature si CV-ul în scris si publicat cu cel putin doua luni înainte pe site-ul S.R.N., inclusiv contributia personala la dezvoltarea neurochirurgiei.

Art.6  Societatea poate avea Preşedinți de onoare şi Past Presidents.

1. La expirarea mandatului fostul preşedinte  devine  past president.

Preşedinte de onoare devine fostul preşedinte, care a efectuat pe parcursul carierei sale cel puţin 2 mandate, sau la propunerea Adunării Generale pentru contribuţia deosebită la promovarea neurochirurgiei romăneşti.

2. In mod exceptional, ca presedinte de onoare poate fi aleasa si o personalitate neurochirurgicala, cetatean român, care activeaza în tara sau în strainatate si care prin prestigiul sau aduce servicii de imagine internationala S.R.N..

3. La reuniunile S.R.N. presedintii de onoare au statut de official guests.

Art.7  S.R.N. are în conducerea Comitetului 3 Vicepresedinti. Un vicepresedinte va coordona problemele neurochirurgicale din tara (dotarea centrelor, distributia cadrelor, distributia rezidentilor, învatamântul universitar si postuniversitar, etc.). Cel de al 2-lea vicepresedinte va fi responsabil cu relatiile S.R.N. cu celelalte societati medicale din România si societatile de neurochirurgie europene si internationale. Al treilea vicepresedinte va coordona activitatea stiintifica si activitatea de etica si deontologie a specialitatii. Presedintele si Vicepresedintii formeaza o structura unitara de reprezentare în care împartirea sarcinilor se face pe cale amiabila si consensuala.

Art.8  La cerere si prin votul a 50% plus 1 din membrii activi ai S.R.N. orice membru din Comitetul de conducere poate fi revocat prin Adunarea Generala si în mod exceptional prin hotarâri ale Comitetului S.R.N., aceasta decizie urmând a se valida în proxima Adunare Generala. Adunarea  Generala ca si Comitetul S.R.N. ia hotarârile prin votul majoritatii membrilor structurii respective.

Art.9 In functiile de conducere ale Comitetului S.R.N. vor fi propusi reprezentanti din diversele centre de neurochirurgie din tara, care vor fi alesi în functie de decizia Adunarii Generale.

Art.10 Modalitatea practica de votare, este stabilita de catre Comitetul S.R.N., înaintea Adunarii Generale. Se vor tipari buletine de vot cu mentiunea functiilor de Presedinte, Vicepresedinti, Secretar, Trezorier respectiv membri ai Comitetului. Nominalizarile se completeaza de catre votanti.

Art.11 Votul este uninominal si personal. Nu sunt admise modalitati de votare indirecte decât în cazuri speciale de neparticipare: boala, obligatii de asigurare a permanentei în unitatea sanitara, absente din tara, alte cazuri de forta majora. In aceasta situatie se poate accepta votul prin fax cu semnatura si datele de identificare prezente.Art.12 Comitetul S.R.N. tine legatura cu A.M.R. si prin intermediul acesteia cu filialele judetene ale acesteia. Comisia de Etică este formată din 3 membri şi este aleasă de Adunarea Generală prin votul majoritar al celor prezenţi pe baza propunerilor Comitetului SRN,  iar fostul preşedinte poate fi numit în funcţia de Şef al Comisiei de Etică. Ceilalţi 2 membrii vor fi aleşi de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL IV. STATUTUL DE MEMBRU

Art.1 Pot deveni membri ai S.R.N. medicii primari, specialisti, rezidenti si cadrele universitare în specialitatea neurochirurgie, activi sau pensionati si care au depus o cerere de adeziune prin care se obliga sa respecte obligatiile de membru ale societatii reiesite din STATUT. Pot deveni membri ai SRN şi medici de alte specialităţi conexe a căror activitate se desfăşoară efectiv într-o unitate de neurochrirgie (de ex.  neuroortoped, neuroanestezist, neuroradiolog, etc.), care solicită adeziunea la SRN, în aceleaşi condiţii ca şi neurochirurgii, achitând o cotizaţie egală cu cea stabilită pentru medicii rezidenţi, beneficiind de aceleaşi drepturi şi obligaţii.

Art.2 Calitatea de membru este personala si nu poate fi transmisibila sub nici o forma.

Art.3 Calitatea de membru poate inceta prin:

a) renuntarea scrisa la calitatea de membru

b) retragerea calitatii de membru

c) deces

Art.4 Calitatea de membru se poate retrage prin decizie validata de Adunarea Generala la cererea Comitetului S.R.N., care in prealabil a audiat membrul interesat, prin vot secret (50% + 1 din totalul de membrii activi prezenti ai S.R.N.) în oricare din urmatoarele situatii:

a) savârsirea unei fapte ce aduce prejudicii imaginii societatii

b) incalcarea repetata a obligatiilor statutare

Art.5 Membru afiliat al S.R.N. poate fi orice neurochirurg strain, care achita cotizatia anuala conforma cu pozitia sa profesionala si respecta prevederile prezentului STATUT. Membri afiliati nu au drept de vot si nu pot candida în functiile de conducere ale S.R.N.

 

CAPITOLUL V. DREPTURILE MEMBRILOR

Art.1 S.R.N. are membri activi din România, membri afiliati si membri onorifici. Orice membru al S.R.N. poate alege si poate fi ales în Comitetul Societatii.

Art.2  Orice membru S.R.N. poate sa-si exprime liber opiniile privind activitatea societatii, a Comitetului S.R.N. si a altor membri în Adunarea Generala, având mereu în vedere apararea armoniei, demnitatii si prestigiului societatii cât si a fiecarui membru în parte.

Art.3 Orice membru poate cere Comitetului S.R.N. prin Secretar sau Presedinte, înscrierea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a oricarui subiect pe care-l considera important pentru interesele societatii. Acceptarea subiectului apartine Adunarii Generale, care decide prin vot direct, deschis, cu majoritate simpla a participantilor prezenti.

Art.4 Fiecare neurochirurg îsi pastreaza autonomia, initiativa personala si adresabilitatea fata de orice for, direct sau prin intermediul personalitatilor reprezentative ale S.R.N., pentru dezvoltarea profesiei neurochirurgicale.

Art.5  Membrii S.R.N. pot solicita Comitetului S.R.N., personal Presedintelui sau Vicepresedintelui delegat, eliberarea de Scrisori de Recomandare profesionala, în vederea practicii în afara României, sau la nevoie. Prestigiul profesional al Presedintelui si al S.R.N. poate constitui un factor important pentru cariera profesionala a neurochirurgilor români în afara granitelor tarii.

Art.6 Membrii S.R.N. care sunt implicati în actiuni litigioase initiate de pacientii tratati sau de institutiile în care isi desfasoara activitatea se pot adresa Comisiei de Etica din cadrul Comitetului S.R.N. Comisia de Etica va redacta un raport separat, independent, la cererea membrului societatii. Raportul S.R.N. poate constitui document de referinta în evaluarea ulterioara a cazului si constituie document informativ cu caracter de marturie si expertiza profesionala în justitie. Analiza impartiala si redactarea în timp a raportului este obligatia Comitetului S.R.N. fata de toti membri sai.

 

CAPITOLUL VI. OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.1  Sa respecte Statutul si hotarârile Adunarii Generale, respectiv ale organismelor de conducere.

Art.2 Sa nu aduca prejudicii de ordin moral sau material S.R.N.

Art.3 Sa promoveze, prin comportament profesional si civic activitatile societatii.

Art.4 Sa achite cotizatia anuala.Art.5  Cotizaţia anuală se fixează în funcţie de poziţia profesională a membrilor SRN şi este diferenţiată pentru medicii rezidenţi, specialişti  şi primari. Neplata cotizaţiei anuale exclude participarea la votul din Adunarea Generală. Neplata voluntară, conştientă, a cotizaţiei anuale timp de 2 ani duce la pierderea automată a calităţii de membru  şi a tuturor drepturilor de prezentare, ce derivă din aceasta. Achitarea retroactivă îi repune în drepturi, însă fără a avea dreptul de vot la prima Adunarea Generală, ulterioară achitării retroactive a cotizaţiei anuale.  Membrii S.R.N. cu plata cotizatiei la zi pe ultimii 2 ani pot beneficia de o reducere de 15% la taxa de participare la orice manifestare stiintifica organizata de S.R.N.

 

CAPITOLUL VII. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE

Art.1 Atributiile Presedintelui si delegabile Vicepresedintilor:

• Sa dezvolte relatiile S.R.N. cu alte societati internationale cu profil medical.

• Sa mentina legaturi cu organizatiile medicale oficiale din tara: AMR, Colegiul Medicilor, Ministerul Sanatatii si Familiei.

• Sa contribuie la dezvoltarea neurochirurgiei prin implicarea în mod direct  la publicarea de tratate, monografii, articole de specialitate.

• Sa organizeze cursuri de Educatie Medicala Continua (EMC) si cursuri desfasurate în tara sub egida altor societati neurochirurgicale internationale.

• Sa propuna membrii de onoare ai S.R.N. catre comitetul S.R.N..

• Sa conduca S.R.N., Comitetul S.R.N. si Comitetul Director conform STATUTULUI.

• Sa participe ca delegat al S.R.N. la congresele EANS si WFNS si sa informeze întreaga societate despre ultimile actualitati din domeniul neurochirurgical. Delegatia S.R.N. va fi constituita din 3 delegati: primul delegat  – presedintele în functie, al doilea delegat  – fostul presedinte / unul dintre fostii presedinti ai S.R.N. si delegatul alternativ  – un membru din conducerea S.R.N., de preferat cu atributii în diferite comitete internationale (UEMS, lector EANS etc.). Taxele de congres pentru reuniunile uned se impune prezenta delegatilor la vot vor fi achitate din trezoreria societatii sau sponsorizari catre S.R.N..

Art.2 AtributiileSecretarului:

• Sa mentina legatura între Comitetul S.R.N. si membrii societatii.

• Sa anunte evenimentele importante organizate de S.R.N. (e-mail sau site S.R.N.)

• Sa participe în organizarea tuturor evenimentelor în S.R.N.

• Sa posede si sa actualizeze organigrama membrilor S.R.N. din tara.• Sa tina corespondenta cu societatile de neurochirurgie europene si internationale.

• Sa tina actualizat website-ul S.R.N.

Art.3 Atributiile Trezorierului:

• Se ocupa de activitatea patrimoniala si financiara a societatii.

• Mentine si pune la dispozitia oricarui membru S.R.N. un bilant contabil transparent cu ocazia Adunarilor Generale.

• Organizeaza colectarea cotizatiei de la membri si informeaza asupra evidentei existente.

• Evidentiaza sponsorizarile si are evidenta contractelor de sponsorizare.

• Beneficiaza de sprijin profesional din partea unui contabil expert autorizat platit din fondurile S.R.N.

• Prezinta raportul financiar anual în cadrul Adunarii Generale.

 

CAPITOLUL VIII. DATE ADMINISTRATIVE. PATRIMONIUL

Art.1 Cotizatia membrilor activi ai S.R.N. se achita anual. Cotizatia poate fi achitata direct cu ocazia evenimentelor organizate de S.R.N., sau în contul curent al societatii. Cotizatia este stabilita de catre Comitetul societatii si va putea fi modificata cu aprobarea Adunarii Generale. Patrimoniul S.R.N. se formeaza din:

• Plata cotizatiei

• Donatii si sponsorizari

• Alte surse legale de finantare a unei ONG

Art.2 S.R.N. poate primi donatii în bani (RON sau valuta), carti sau bunuri materiale, care se inventarizeaza de catre secretar si trezorier si vor fi repartizate echitabil tuturor centrelor neurochirurgicale.

Art.3 Trezorierul S.R.N. va prezenta anual un bilant al veniturilor si cheltuielilor efectuate cu ocazia Adunarii Generale.

Art.4  Secretarul S.R.N. va prezenta anual la Conferinta sau Congresul Societatii Române de Neurochirurgie bilantul de activitate profesionala si administratie organizatorica a S.R.N. De asemenea secretarul S.R.N. va prezenta anual catre Adunarea Generala situatia Cursului de Educatie Medicala Continua.Art.5  S.R.N. poate institui premii pentru lucrari stiintifice de merit  – din fondul patrimonial obtinut conform legii si statutului (din cotizatii, donatii, sponsorizari, etc).

Art.6 S.R.N. poate institui burse de studii pentru tinerii neurochirurgi. Cererile pentru bursa si premii se vor adresa Comitetului S.R.N., care va lua hotarârea, urmând a fi validata de proxima Adunare Generala.

Art.7  Modificarile în activitatea financiara si soarta bunurilor din patrimonial S.R.N. sunt hotarâte de Comitetul societatii, dar cer aprobarea definitiva a Adunarii Generale.

Art.8 Comitetul societatii este raspunzator de activitatea sa în fata Adunarii Generale.

Art.9 Statutul actual va putea fi modificat numai de catre Adunarea Generala.

 

 

Modificarile statului au fost discutate si aprobate în Adunarea Generala la
Congresul S.R.N. de la Iasi.
02.10.2008

Prof. Dr. N. Ianovici,
Presedinte S.R.N.
Modificarile statului au fost discutate si aprobate în Adunarea Generala la
Congresul S.R.N. de la Targu-Mures in data de 30.09.2011

Prof. Dr. Florian Ioan Stefan
Presedinte S.R.N.