În data de 5 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, a avut loc Gala Premiilor Academiei Oamenilor de Știință din România. Gala de premiere sub egida AOSR este un eveniment devenit tradiție în spațiul academic românesc, dedicat excelenței în cercetare, care premiază cele mai importante contribuții la progresul științei și al cunoașterii. Desfășurată într-o instituție-etalon a culturii, științei și civilizației românești, în cadrul somptuos, cu o puternică semnificație simbolică, al Aulei Bibliotecii, Gala a celebrat cercetarea premiind cele mai valoroase lucrări științifice din domenii fundamentale. Premiile acordate sunt onorifice, fără a implica o componentă financiară, constituind recunoașterea academică a meritelor și valorii, un mod simbolic de consacrare a excelenței. La manifestare, a participat un public select, format din membri ai corpului academic, cercetători, oameni de știință și de cultură, personalități ale vieții publice din țară și din străinătate. Amfitrionul ceremoniei a fost prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România.

În cadrul ediției din acest an a Galei, au fost decernate premiile AOSR pe anul 2017. Iată  care sunt acestea, ordonate pe secțiunile care intră în structura Academiei Oamenilor de Știință din România: SECȚIUNEA ȘTIINȚE MATEMATICE, Premiul DIMITRIE POMPEIU, Sebastian ANIȚA, Vincenzo CAPASSO, Herb KUNZE, Davide La TORRE pentru lucrarea: Dynamics and Control of an Integro-Differential System of Geographical Economics, Annals – Series on Mathematics and Its Applications, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România; DIMITRIE POMPEIU Special Award, Gioia FAILLA pentru lucrarea: Combinatorics of Hankel Relations, Annals – Series on Mathematics and Its Applications, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România; SECȚIUNEA ȘTIINȚE TEHNICE, Premiul HERMANN OBERTH, Mihai VIȘINESCU, Sorin AVRAM, Emanuel BĂDESCU, Cristian ROMÂN pentru cartea: 100 Romanian Inovators, Editura Institutului Cultural Român, 2017;  Premiul MARTIN BERCOVICI, Dumitru POPESCU, Amira GHARBI, Dan ȘTEFĂNOIU, Pierre BORNE pentru cartea: Process Control Design for Industrial Applications, Editura Iste și Editura Wiley, 2017; Premiul GOGU CONSTANTINESCU, Costică ATANASIU, Gabriel JIGA pentru cartea: Comportement mecanique des Materiaux, Editura AGIR, București, 2017; SECȚIUNEA ȘTIINȚE AGRICOLE, SILVICULTURĂ ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ, Premiul EUGEN RĂDULESCU, Aurelian PENESCU, Nicolae IONESCU, Mihaela Ioana GEORGESCU, Elena SĂVULESCU, Mihaela NICHITA, Sorin Gabriel IONESCU, pentru cartea: Compendiu de botanica buruienilor, Editura Ceres, 2017; Premiul AMILCAR VASILIU, Radu BREJEA pentru cartea: Tehnologii de protecția solului și reconstrucție a landșaftului în nord-vestul României, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2017; SECȚIUNEA ȘTIINȚE MEDICALE, Premiul CONSTANTIN C. ILIESCU, Adrian COVIC,  Mehmet KANBAY,  Edgar V. LERMA pentru cartea: Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease, Editura Springer, 2017; Premiul ARTHUR KREINDLER, Vlad Alexandru CIUREA, Mihai POPESCU, Dan Cristian VOINESCU, George POPESCU pentru cartea: Discopatia vertebrală cervicală, Editura Universității din Pitești, 2017; Premiul ALEXANDRU D. RĂDULESCU, Gheorghe TOMOAIA pentru cartea: Traumatologie osteoarticulară, Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, 2017; Premiul EUGEN PROCA, Ioanel SINESCU, Viorel TODE pentru cartea: File din istoria urologiei românești, Editura Universitară Carol Davila, București, 2017; SECȚIUNEA ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE, SOCIOLOGIE, Premiul NICHOLAS GEORGESCU ROEGEN, Constantin ANGHELACHE pentru cartea: România 2017 – Starea economică la un deceniu de la aderare, Editura Economică, București, 2017; Premiul ANGHEL RUGINĂ, Cecilia ALEXANDRI pentru cartea: Agricultura și spațiul rural evaluari la 10 ani de aderare, Editura Academiei Române, București, 2017; SECȚIUNEA FILOSOFIE, TEOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE, Premiul CONSTANTIN NOICA, Ioan N. ROȘCA pentru cartea: Repere ale filosofiei românești de la Dimitrie Cantemir la Constantin Noica, Editura Fundației România de Mâine, București, 2017; Premiul ANTON BACALBAȘA, Ioan LAZĂR pentru cartea: Formalismul. Știința poetică a artei filmului, Editura Felix Film, 2017; SECȚIUNEA ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGICE, Premiul GHEORGHE BUZATU, Cristina PREUTU pentru cartea: Propaganda politică în România socialistă, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2017; Premiul GRIGORE GAFENCU, Constantin UDRIȘTE pentru cartea: Numele Udriște și orașul Turceni de-a lungul istoriei, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2017; Premiul ANDREI OȚETEA, Adrian MAJURU, Octavian BUDA pentru cartea: Minovici – 100 de ani de pionierat (1850-1950), Editura Muzeului Municipiului București, 2017; Premiul DIMITRIE CANTEMIR, Mircea Gheorghe ABRUDAN pentru cartea: Descrierea Olteniei la 1723, Editura Istros, Brăila/Cluj-Napoca, 2017; SECȚIUNEA ȘTIINȚE MILITARE, Premiul MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN, Ion GIURCĂ pentru cartea: Armata română de la București la Mărășești 1916 – 1917, Editura Militară, București, 2017; Premiul GENERAL VALENTIN ARSENIE, Marinel-Adi MUSTAȚĂ, Cristina BOGZEANU pentru cartea: Programul euristicilor și biasurilor, Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București, 2017.

În cadrul ediției 2019 a Galei, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA, a declarat: „Gala premiilor reprezintă, în mod simbolic, corolarul activității instituției noastre, care, prin statut și misiune, este dedicată științei și creației științifice. Încă de la înființarea ei, în 1935, de către personalități academice strălucite, Academia de Științe din România, așa cum s-a numit în prima perioadă a existenței sale, a fost un for de consacrare științifică, un mediu al elitelor intelectuale, de prestigiu național și internațional, care și-au adus o importantă contribuție la dezvoltarea științei românești. Prin premierea celor mai relevante rezultate științifice, cuprinse în lucrări de specialitate, celebrăm valoarea, creativitatea și originalitatea, susținem și încurajăm creația științifică prin manifestările ei superlative. Lucrările premiate reprezintă contribuții științifice la domeniile pe care le reprezintă și sunt parte a procesului sinergic de evoluție a științei și cercetării în marea lor complexitate și diversitate. În viziunea noastră, știința, cercetarea, educația sunt pilonii dezvoltării țării în lumea de azi, care își concepe dezvoltarea pe cunoaștere. Concepte precum societatea bazată pe cunoaștere, Europa inovației și multe altele exprimă bine această perspectivă. România are un potențial de inteligență și creativitate excepțional, adevăr, de altfel, recunoscut la nivel internațional. Prin activitățile noastre specifice și evenimente precum Gala Premiilor AOSR, noi și instituția noastră încercăm să susținem acest potențial și să-l stimulăm. În știință, văd marea șansă de dezvoltare și afirmare, în continuare, a României pe plan internațional.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)